Пост-квантово криптиране и висока сигурност за надеждна защита на вашия бизнес и вашата информация.

Какво е Crypthor:

Crypthor e софтуерна система за пост квантово силно криптиране, проектирана да осигури значителни нива на сигурност на вашия бизнес, лични данни и лична информация, и комуникации.

Crypthor е модулно базирана софтуерна система, която за момента се предоставя като локално решение.

Crypthor е проект, който обединява годините опит на нашите инженери и специалисти по сигурност и предлага модулно-базирани софтуерни решения, които покриват най-критичните съвременни изисквания и стандарти в областта на киберсигурността, информационната сигурност, защитата на данни и кибер отбраната.

Crypthor е проект, чиято цел е да предостави на аудиторията нов тип пост-квантова криптографска система, която елиминира повечето от добре познатите слабости констатирани в базовите и по-сложни криптографски системи, проектирани за защита на от малки до големи компании, организации и структури, както и техните масиви с данни и информационни потоци.

Ако имате интерес и желаете да научите повече за Crypthor, посетете неговата страница: