ИТ Консултантските услуги заемат основно място в нашето фирмено портфолио. Изхождайки от опита на членовете на нашия екип натрупан през годините, знаем че успешният проект или успешната системна интеграция се базират на ясни и фокусирани консултации, които са предоставени с внимание към детайла и отчитат широк спектър от особености свързани с конкретния проект и/или клиент.

Gatelink предоставя ИТ консултантски услуги в следните направления:

  • Общо техническо консултиране съобразено с конкретния проект и/или клиент;
  • Консултации свързани със системната архитектура и системния инженеринг;
  • Консултации свързани с прилагането на и синхронизация с изикванията на стандарта ISO 27000;
  • Консултации в областта на киберсигурността, информационната сигурност и системите за защита на личните данни;
  • Консултантски услуги свързани с разработването и прилагането на оптимални практики, политики и подходи при системната разработка и архитектура;
  • Консултантски услуги свързани с разработката и прилагането на политики за сигурност, имащи за цел повишаване на нивата на секюритизация на бизнес процесите и информационните масиви при клиента;
  • Консултации в областта на уеб дизайна и разработката на уеб базирани системи;
  • Използване на блокчейн и средства за токенизация в съвременната ИТ инфраструктура и процеси;
  • Консултации в областта на човешките ресурси и подбора на технически кадри;

Ако желаете да научите повече за нашите консултантски услуги, свържете се с нас на посочения имейл адрес:

office@gatelink.bg

Или ни изпратете съобщение, чрез приложената контактната форма.