Нашата история:

Гейтлинк е българска ИТ компания основана в края на 2020-та година на основата на инженерно-развойната група Gate-92 DG и инженеринговата фирма Гея-92, която разполага със солиден опит в разработката и предоставянето на комплексни ИТ и комуникационни решения за редица средни и големи клиенти от региона на Югоизточна Европа. Ние сме официален представител, партньор и вендор на Gate-92 DG.

В Гейтлинк ние обединяваме екип от специалисти, с доказан повече от 20 годишен опит. Членовете на нашия екип са работили през годините за някои от водещите ИТ компании в България и Европа, държавни органи и агенции, технологични стартъпи, компании от отбранителния сектор и др. Нашия екип е богат на специфично знание, което позволява да предоставяме на клиентите си иновативни решения, които се характеризират с високо качество, гъвкавост, съвместимост със съвременните екологични изисквания и други. Ние инвестираме в знание и опит.

В обхвата ни на дейност попадат области като: киберсигурност, информационна сигурност, кибер отбрана, защита на личните данни, защита на бази данни, секюритизация на големи масиви от данни, изграждане на защитена инфраструктура, защитени облачни пространства, ИТ консултиране, поддръжка и администрация на ИТ инфраструктура, обучения и сертификации, аналитична дейност и други.

Ние сме изградили своя бизнес модел около концепцията за “един доставчик на цялостни ИТ решения“. Избрахме този подход, защото се стремим да бъдем не просто търговец, а доставчик на решения с принадена стойност, които предоставят на вашия бизнес цялостния набор от ИТ продукти и услуги, от които се нуждае. Специализирали сме се в предоставянето на комплексни решения, които са съобразени и с най-малките детайли. Предоставяме услуги и решения за широк спектър от бизнеси, както малки и средни, така и големи и международни.

Мисия и Ценности:

Можем да твърдим, че не сме специализирани само в проектирането, разработката и предоставянето на модулни софтуерни решения с висока степен на гъвкавост и предоставянето на ИТ консултантски услуги. Приехме като мисия да предлагаме модерни решения и технологии на нашите клиенти. Всеки клиент за нас е ценен партньор, независимо то времето, в което работим заедно. Вярваме в дългосрочните партньорства и затова се стремим да предоставяме на нашите клиенти, решения съобразени с техните бизнес и ИТ потребности и изисквания.

Стремим се да идентифицираме нови трендове в областта на киберсигурността, киберотбраната, софтуерната разработка, системната интеграция, ИТ консултирането и аналитичните услуги.

С екип, съставен от доказани професионалисти, които са работили през последните повече от 20 години за редица технологични стартъпи, пазарни лидери като IBM, HP и др., държавни и правителствени организации, компании от отбранителния сектор и производствени фирми, можем с гордост да заявим, че разполагаме под ръка със солидни познания и опит, от които вие и вашият бизнес можете да спечелите. Горди сме от възможността да поддържаме партньорски отношения с някои от водещите научно-изследователски асоциации и клъстери от региона на Европа и Близкия изток. Тази възможност ни позволява да обединим сили за предоставянето на гъвкави, адаптируеми и ориентирани към човека решения.